აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ბიბლიოთეკა

საერთაშორისო სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემთა ბაზები

EBSCO Publishing წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობო გამოცემების უდიდეს კოლექციას.  მოიცავს: 11000–ზე მეტ დასახელებას (სტატიების 70% სრული ტექსტითაა), მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ამერიკის უმნიშვნელოვანესი...

ბიბლიოთეკით სარგებლობის ინსტრუქცია

ბიბლიოთეკით სარგებლობის ინსტრუქცია