აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი და ლონდონის ბიზნესისა და ფინანსების სკოლა