აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

სასწავლო პროცესი

2016-2017 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

ბაკალავრიატი შემოდგომის სემესტრი: ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 1 აგვისტო – 3 სექტემბერი; აკადემიური რეგისტრაცია –  5-10 სექტემბერი;  სააუდიტორიო მეცადინეობები – 12 სექტემბერი – 31 დეკემბერი; სასესიო პერიოდი – 9...

დიპლომის გაცემა

სად და როდის გაიცემა დიპლომი: სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში, ოთახი N19,  ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 11:00-დან - 18:00 საათამდე