აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ინჟინერია

ბელა თინიკაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

ბელა თინიკაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი,  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტზე უფროსი მასწავლებელი. არის არქიტექტორტთა კავშირის წევრი, საკ-ის გამგეობის წევრი. გამოქვეყნებული...
მაია ძიძიგური (ასოცირებული პროფესორი)

მაია ძიძიგური (ასოცირებული პროფესორი)

არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დაიზაინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს...
მაი ჯავახიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

მაი ჯავახიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

არქიტექტურის დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სტუ-ს არქიტექტურტის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი, ის იყო კომპანია „არსი“ არქიტექტორი. არის საქართველოს...