აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

იურიდიული

ზურაბ ძლიერიშვილი  (პროფესორი)

ზურაბ ძლიერიშვილი (პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი (თსუ), უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, საკვალიფიკაციო პალატის თავმჯდომარე, მიმართულება კერძო სამართალი....
ზვიად როგავა (პროფესორი)

ზვიად როგავა (პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (საგადასახადო კონტროლის სამართლებრივი ასპექტები),იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარისა და არაერთი სახელმძვანელოს, ნაშრომისა და პუბლიკაციის ავტორი,  სამართლის...
შალვა კვინიხიძე  (პროფესორი)

შალვა კვინიხიძე (პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი. სამართლის დოქტორი (ჰამბურგი),საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, მიმართულება საერთაშორისო სამართალი. 10-მდე სამეცნიერო...
ზუხრა მაცაბერიძე  (ასოცირებული პროფესორი)

ზუხრა მაცაბერიძე (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ამავე უნივერსიტეტის დეკანის მოადგილე, სახელმძღვანელოსა და ათობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 
ირაკლი კობახიძე (პროფესორი)

ირაკლი კობახიძე (პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი. სამართლის დოქტორი (დიუსელდორფი), მიმართულება კონსტიტუციური სამართალი 10–მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, 2 სახელმძღვანელოს ავტორი გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)...
დავით ბოსტოღანაშვილი (პროფესორი)

დავით ბოსტოღანაშვილი (პროფესორი)

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი (თსუ), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის...
ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი (ასოცირებული პროფესორი)

ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. აკადემიური  დოქტორი (ფრაიბურგის უნივერსიტეტი),  მიმართულება სისხლის  სამართალი.  ათეულობით  სამეცნიერო  ნაშრომის  ავტორი.  ბერლინ-ბრანდერბურგის...
ირინე ბოხაშვილი  (ასოცირებული პროფესორი)

ირინე ბოხაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სამართლის დოქტორი (თსუ), მიმართულება სისხლის სამართალი. 10-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა და თარგმანის ავტორი. ათეულობით კონფერენციის, საერთაშორისო სემინარისა და...
თამარ გვარამაძე (ასოცირებული პროფესორი)

თამარ გვარამაძე (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (თსუ), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ - პროფესორი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის...
გიორგი ჯუღელი (ასოცირებული პროფესორი)

გიორგი ჯუღელი (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი, კომერციული სამართლის ექსპერტი.
ლევან დარბაიძე  (ასოცირებული პროფესორი)

ლევან დარბაიძე (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სამართლის დოქტორი (თსუ), მოსამართლეთა ასოციაციის წევრი. მიმართულება კონსტიტუციური სამართალი, სამართლის ისტორია 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, ერთი წიგნის...
გია ლილუაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

გია ლილუაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის კვლევითი ინსტიტუტი). აღმოსავლეთ ევროპის  უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბოსტონის ნორთისტერნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის...
ლევან მოსახლიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

ლევან მოსახლიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი,  გამოცდილი იურისტ -  ექსპერტი და ტრენერი, ათობით...
ლაშა ცერცვაძე ( ასოცირებული პროფესორი)

ლაშა ცერცვაძე ( ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ათობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ათეულობით კონფერენციისა და სემინარის მონაწილე.  
ნათია მეზვრიშვილი (ასისტენტ–პროფესორი)

ნათია მეზვრიშვილი (ასისტენტ–პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორი,  სამართლის მაგისტრი (თსუ), მიმართულება სისხლის სამართალი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული...
თინათინ ჩაჩანიძე (ასოცირებული პროფესორი)

თინათინ ჩაჩანიძე (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი....
ბაჩანა ჯიშკარიანი (ასოცირებული პროფესორი)

ბაჩანა ჯიშკარიანი (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი....
გიორგი ბერძენიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

გიორგი ბერძენიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სამართლის მაგისტრი (თსუ), მიმართულება სისხლის სამართალი. შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის უბნის ოფიცერთა მთავარი სამმართველოს...
სერგი ჯორბენაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

სერგი ჯორბენაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი....
ილია წიკლაური (ასისტენტ-პროფესორი)

ილია წიკლაური (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, მიმართულება საჯარო სამართალი. დოქტორანტი (თსუ), მაგისტრი (თსუ).,დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის მკვლევარი.
გიორგი ბერიძე (ასისტენტ-პროფესორი)

გიორგი ბერიძე (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორი, მიმართულება სისხლის სამართალი.  სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი (თსუ), MBA (ლონდონის კომერციის სკოლა). რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. შპს "ლინე მაინინგის"...
გიორგი ბურჯანაძე  (ასისტენტ-პროფესორი)

გიორგი ბურჯანაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.სამართლის მაგისტრი (თსუ, CEU), დოქტორანტი, მიმართულება სისხლის სამართალი. 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. პროექტ „საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მხარდაჭერის“...
ზურაბ ბეჟაშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

ზურაბ ბეჟაშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი, მიმართულება კერძო სამართალი. ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია თბილისის პრეზიდენტი, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის...
მაგდა ტატიშვილი  (ასისტენტ-პროფესორი)

მაგდა ტატიშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი,  მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი, მიმართულება სისხლის სამართალი. საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების და კვლევების მონაწილე.
გივი მიქანაძე (ასოცირებული პროფესორი)

გივი მიქანაძე (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მიმართლება სისხლის სამართალი. სამართლის მაგისტრი (თსუ), LLM ევროკავშირის სამართალში (ესექსის უნივერსიტეტი), სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მკვლევარი. მრავალი...
ლევან გვარამია (ასოცირებული პროფესორი)

ლევან გვარამია (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მიმართულება სამოქალაქო სამართალი. იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, სამართლის მაგისტრი (თსუ). თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.  
ლევან მახარაშვილი  (ასისტენტ-პროფესორი)

ლევან მახარაშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი  სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი, მიმართულება კონსტიტუციური სამართალი. იურიდიული ფირმა „DLG & Case“-ის პარტნიორი   
დიმიტრი გეგენავა (ასისტენტ-პროფესორი)

დიმიტრი გეგენავა (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი, მიმართულება: კონსტიტუციური სამართალი, სამართლის მეთოდები. 15-მდე სამეცნიერო ნაშრომის და თარგმანის, მათ შორის, ორი წიგნის ავტორი. ივანე...
თეა ძიმისტარაშვილი  (ასისტენტ-პროფესორი)

თეა ძიმისტარაშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი  სამართლის მაგისტრი (თსუ), მიმართულება ადმინისტრაციული სამართალი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე   
ქეთევან ბერეკაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

ქეთევან ბერეკაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი, მრავალი საერთაშორისო და ეროვნული კონფერენციის მონაწილე და მომხსენებელი,რამოდენიმე პუბლიკაციის ავტორი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის მთავარი სპეციალისტი.
ბექა ქანთარია (ასოცირებული პროფესორი)

ბექა ქანთარია (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, მიმართულება საჯარო სამართალი, საკონსტიტუციო სამართალი. სამართლის დოქტორი (თსუ),  საქართველოს პრეზიდენტის ორგზის სტიპენდიანტი, გამარჯვებულია...
ლიანა გიორგაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

ლიანა გიორგაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

ლიანა გიორგაძე - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.  სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი (თსუ). მიმართულება - ადმინისტრაციული...
ბესიკ მეურმიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

ბესიკ მეურმიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი ( თსუ), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს გენერალური (მთავარი) პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორი (2004 – 2009 წ.წ.) ათეულობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და...
ლევან დუნდუა (ასოცირებული პროფესორი)

ლევან დუნდუა (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების განვითარებისა და მხარდაჭერის ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის...
თამარ კობახიძე (ასისტენტ–პროფესორი)

თამარ კობახიძე (ასისტენტ–პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორი, სამართლის მაგისტრი (რიგა, სამართლის უმაღლესი სკოლა), მიმართულება – საერთაშორისო სამართალი, ევროპის საბჭოს საერთაშორისო საჯარო სამართლისა და იურიდიული დახმარების...