აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

გივი მიქანაძე (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

გივი მიქანაძე (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მიმართლება სისხლის სამართალი. სამართლის მაგისტრი (თსუ), LLM ევროკავშირის სამართალში (ესექსის უნივერსიტეტი), სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მკვლევარი. მრავალი საერთაშორისო პროექტის, ტრეინინგებისა და კონფერენციების მონაწილე. ოცამდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.