აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ლიანა გიორგაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

ლიანა გიორგაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

ლიანა გიორგაძე - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.  სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი (თსუ). მიმართულება - ადმინისტრაციული სამართალი. 5-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი, დირექტორის მოადგილე და ადმინისტაციული სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი.