აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ლევან გვარამია (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ლევან გვარამია (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მიმართულება სამოქალაქო სამართალი. იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, სამართლის მაგისტრი (თსუ). თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.