აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ირაკლი კობახიძე (პროფესორი)

უკან

ირაკლი კობახიძე (პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროესორი.
სამართლის დოქტორი (დიუსელდორფი), მიმართულება კონსტიტუციური სამართალი
10–მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, 2 სახელმძღვანელოს ავტორი
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების პროექტის მენეჯერი