აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ქეთევან ბერეკაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ქეთევან ბერეკაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი, მრავალი საერთაშორისო და ეროვნული კონფერენციის მონაწილე და მომხსენებელი,რამოდენიმე პუბლიკაციის ავტორი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის მთავარი სპეციალისტი.