აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

თინათინ ჩაჩანიძე (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

თინათინ ჩაჩანიძე (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სამართლის დოქტორი (თსუ), მიმართულება კერძო სამართალიშვიდისამეცნიერო ნაშრომისმათ შორისერთი წიგნის ავტორისსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ სამართლებრივიუზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი.