აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ბაჩანა ჯიშკარიანი (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ბაჩანა ჯიშკარიანი (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სამართლის დოქტორი (მიუნხენის უნივერსიტეტი), მიმართულებასისხლის სამართალი10-მდე სამეცნიერო ნაშრომისა და თარგმანის ავტორიათეულობით საერთაშორისო კონფერენციისსემინარისა დაკვლევის მონაწილე