აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

გიორგი ბერძენიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

გიორგი ბერძენიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სამართლის მაგისტრი (თსუ), მიმართულება სისხლის სამართალი. შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის უბნის ოფიცერთა მთავარი სამმართველოს უფროსი.