აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

სერგი ჯორბენაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

სერგი ჯორბენაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. სამართლის მაგისტრი (თსუბრემენი), დოქტორანტიმიმართულება კერძოსამართალი10-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისმათ შორისერთი სახელმძღვანელოს ავტორიტელეკომპანია „მეცხრე არხის“ იურიდიულისამსახურის უფროსითვითრეგულირების კომისიის თავმჯდომარედავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის სამეცნიეროგანყოფილების უფროსიკერძო სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი