აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ზვიად როგავა (პროფესორი)

უკან

ზვიად როგავა (პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (საგადასახადო კონტროლის სამართლებრივი ასპექტები),იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარისა და არაერთი სახელმძვანელოს, ნაშრომისა და პუბლიკაციის ავტორი,  სამართლის განვითარების ინსტიტუტის დამფუძნებელი.