აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ნათია მეზვრიშვილი (ასისტენტ–პროფესორი)

უკან

ნათია მეზვრიშვილი (ასისტენტ–პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორი,   სამართლის მაგისტრი (თსუ), მიმართულება სისხლის სამართალი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, მოწვეული ლექტორი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში