აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ლევან მახარაშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

ლევან მახარაშვილი  (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი, მიმართულება კონსტიტუციური სამართალი. იურიდიული ფირმა „DLG & Case“-ის პარტნიორი