აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

დავით ბოსტოღანაშვილი (პროფესორი)

უკან

დავით ბოსტოღანაშვილი (პროფესორი)

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი (თსუ), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი, არაერთი სამეცნიერო ნაშრომისა და პუბლიკაციის ავტორი.