აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

თამარ გვარამაძე (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

თამარ გვარამაძე (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (თსუ), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ - პროფესორი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, გერმანიის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის კვლევითი სტიპენდიის მფლობელი, სამეცნიერო ნაშრომების ავტორი (სახელმძღვანელო, სტატიები).