აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

გია ლილუაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

გია ლილუაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის კვლევითი ინსტიტუტი). აღმოსავლეთ ევროპის  უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბოსტონის ნორთისტერნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიწვეული პროფესორი (სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა სამოქალაქო საპროცესო სამართალსა  და სასამართლო რეფორმასთან დაკავ შირებულ პრობლემებზე) (1996 წ.), ათეულობით  სამეცნიერო ნაშრომის (სტატიები, მონოგრაფიები) ავტორი, რამდენიმე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის  ორგანიზატორი. United States Information Agency (USIA),  International  Research and  Exchange  Board  (IREX ),  რეგიონალური  მკვლევარების  გაცვლითი  პროგრამების   ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობის დაფინანსება ნორთისტერნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში (აშშ, მასაჩუსეტი, ბოსტონი) (1 წელი). აქვს მიღებული ღირსების მედალი.