აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ზუხრა მაცაბერიძე (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ზუხრა მაცაბერიძე  (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ამავე უნივერსიტეტის დეკანის მოადგილე, სახელმძღვანელოსა და ათობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.