აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ბესიკ მეურმიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ბესიკ მეურმიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი ( თსუ), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს გენერალური (მთავარი) პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორი (2004 – 2009 წ.წ.) ათეულობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და თანაავტორი.