აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ლევან დუნდუა (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ლევან დუნდუა (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების განვითარებისა და მხარდაჭერის ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი), ათამდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.