აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ლაშა ცერცვაძე ( ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ლაშა ცერცვაძე ( ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ათობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ათეულობით კონფერენციისა და სემინარის მონაწილე.