აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

თეა ძიმისტარაშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

თეა ძიმისტარაშვილი  (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

სამართლის მაგისტრი (თსუ), მიმართულება ადმინისტრაციული სამართალი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე