აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

თამარ კობახიძე (ასისტენტ–პროფესორი)

უკან

თამარ კობახიძე (ასისტენტ–პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორი, სამართლის მაგისტრი (რიგა, სამართლის უმაღლესი სკოლა), მიმართულება – საერთაშორისო სამართალი. ევროპის საბჭოს საერთაშორისო საჯარო სამართლისა და იურიდიული დახმარების დეპარტამენტი, იურისტი.მოწვეული ლექტორი რიგის სამართლის უმაღლეს სკოლაში, ხუთამდე სამეცნიერო ნაშრომის  ავტორი, მრავალი საერთაშორისო                                                 პროექტის, კონფერენციისა და ტრენინგის მონაწილე.