აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ირინე ბოხაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ირინე ბოხაშვილი  (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სამართლის დოქტორი (თსუ), მიმართულება სისხლის სამართალი. 10-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა და თარგმანის ავტორი. ათეულობით კონფერენციის, საერთაშორისო სემინარისა და კვლევის მონაწილე