აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

მაგდა ტატიშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

მაგდა ტატიშვილი  (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი,  მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი, მიმართულება სისხლის სამართალი. საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების და კვლევების მონაწილე.