აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ლევან დარბაიძე (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ლევან დარბაიძე  (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სამართლის დოქტორი (თსუ), მოსამართლეთა ასოციაციის წევრი. მიმართულება კონსტიტუციური სამართალი, სამართლის ისტორია 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, ერთი წიგნის ავტორი