აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ზურაბ ბეჟაშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

ზურაბ ბეჟაშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი, მიმართულება კერძო სამართალი. ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია თბილისის პრეზიდენტი, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ცენტრის უფროსი, საერთაშორისო კონფერენციების,სამართლის სკოლებისა და სემინარების მონაწილე.