აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

შალვა კვინიხიძე (პროფესორი)

უკან

შალვა კვინიხიძე  (პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი. სამართლის დოქტორი (ჰამბურგი),საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, მიმართულება საერთაშორისო სამართალი. 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.