აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

გიორგი ბურჯანაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

გიორგი ბურჯანაძე  (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.სამართლის მაგისტრი (თსუ, CEU), დოქტორანტი, მიმართულება სისხლის სამართალი. 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. პროექტ „საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მხარდაჭერის“ სამართლებრივი ექსპერტი