აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ილია წიკლაური (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

ილია წიკლაური (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, მიმართულება საჯარო სამართალი. დოქტორანტი (თსუ), მაგისტრი (თსუ).,დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის მკვლევარი.