აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ზურაბ ძლიერიშვილი (პროფესორი)

უკან

ზურაბ ძლიერიშვილი  (პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი (თსუ), მიმართულება კერძო სამართალი. 40-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, 19 წიგნისა და მონოგრაფიის ავტორი. თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის თავმჯდომარე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი, ათეულობით სამეცნიერო კონფერენციის, საერთაშორისო სემინარისა და კვლევის მონაწილე, სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიების წევრი.