აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

გიორგი ბერიძე (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

გიორგი ბერიძე (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორი, მიმართულება სისხლის სამართალი.  სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი (თსუ), MBA (ლონდონის კომერციის სკოლა). რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. შპს "ლინე მაინინგის" მთავარი იურისტი.