აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ჯანდაცვა

ნატო ალავიძე (ასოცირებული პროფესორი)

ფარმაციის დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის...

ლაშა ბაკურიძე (ასოცირებული პროფესორი)

ფარმაციის დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, შ.პ.ს. „ნეოფარმი“-ის გენერალური...

ალექსანდრე სხირტლაძე (ასოცირებული პროფესორი)

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი და ფარმაცევტულ მეცნიერებათა კანდიდატი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი,  თსსუ იოველ ქუთათელაძის...