აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა

ვარდო გვარჯალაძე  (პროფესორი)

ვარდო გვარჯალაძე (პროფესორი)

ვარდო გვარჯალაძე, Ph.D აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. დოქტორი, მიმართულება ინგლისური ენის ფილოლოგია. 15–მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, საერთაშორისო სემინარების, ტრენინგებისა და კონფერენციების...
იან ბოემი

იან ბოემი

ავსტრიის პედაგოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი, აკადემიური დოქტორი (Linz), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.
თამარ ზაალიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

თამარ ზაალიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

თამარ ზაალიშვილი - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფიზიკოსი (ბიოფიზიკის დოქტორი), ეკონომისტი, იურისტი. ოცდაათამდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მათ შორის, ეკონომიკისა და სამართლის სფეროებში....
რუსუდან ჩიქოვანი (ასოცირებული პროფესორი)

რუსუდან ჩიქოვანი (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური დოქტორი PhD
ტარიონ ბიონესი

ტარიონ ბიონესი

აშშ კენტუკის უნივერსიტეტის პროფესორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, აკადემიური დოქტორი PhD 
მაია შუხოშვილი ( ასოცირებული პროფესორი)

მაია შუხოშვილი ( ასოცირებული პროფესორი)

ფილოლოგიის დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ათობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ახალგაზრდა მეცნიერების პრეზიდენტის გრანტის მფლობელი.
მარინა ქავთარაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

მარინა ქავთარაძე (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. 5-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, University of Cambridge ESOL  Examinations/TKT-ის სამი მოდულის სერთიფიკატის მფლობელი,სხვადასხვა სემინარების, ტრეინინგებისა და კურსების მონაწილე, მათ შორის a full-time 3...
ირმა ბარბაქაძე  (ასოცირებული პროფესორი)

ირმა ბარბაქაძე (ასოცირებული პროფესორი)

ირმა ბარბაქაძე, Ph.D აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი (თსუ), მიმართულება ინგლისური ენის ფილოლოგია. 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, საერთაშორისო სემინარების,...
მარინე ჩაგელიშვილი  (ასოცირებული პროფესორი)

მარინე ჩაგელიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

მარინე ჩაგელიშვილი–ურუმაშვილი, Ph.D აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი.  პედაგოგიკის მეცნეირებათა დოქტორი, მიმართულება ინგლისური ენა და ლიტერატურა. 10–მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი,...
ნინო სოზაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

ნინო სოზაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. აკადემიური დოქტორი PhD.
შალვა ტაბატაძე (ასოცირებული პროფესორი)

შალვა ტაბატაძე (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.  შალვა ტაბატაძეს მოპოვებული აქვს არაერთი ჯილდო მისი აკადემიური, კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობისთვის. ის არის ედმუნდ მასკის პროგრამის სტიპენდიანტი. 2006 წელს მან...
ნინო რევიშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

ნინო რევიშვილი (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, განათლების სპეციალისტი, საერთაშორისო განათლების პოლიტიკის კურსის ავტორი და ლექტორი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის მასწავლებელთა კოლეჯის (Columbia University, Teachers College) საერთაშორისო...
ლალი ბაქრაძე	(ასოცირებული პროფესორი)

ლალი ბაქრაძე (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 
გიზო ჭელიძე (ასოცირებული პროფესორი)

გიზო ჭელიძე (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნვიერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური დოქტორი  PhD
მარიამ ბანძელაძე (ასოცირებული პროფესორი)

მარიამ ბანძელაძე (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნვიერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური დოქტორი  PhD
მაია ამირგულაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

მაია ამირგულაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

ისტორიის დოქტორი. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. რამდენიმე სახელმძღვანელოს და ათეულობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.
ქეთევან ჯიჯეიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

ქეთევან ჯიჯეიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

პოლიტიკის მენციერებათა კანდიდატი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. გენდერული თანასწორობის კავშირის დამფუძნებელი, ათობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.