აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

საბაკალავრო პროგრამები

სამართალი/Law (აკრედიტებული)

სამართალი/Law (მისანიჭებელი ხარისხი: სამართლის ბაკალავრი/Bachelor of Law)

ინგლისური ფილოლოგია/English Philology(აკრედიტებული)

ინგლისური ფილოლოგია/English Philology (მისანიჭებელი ხარისხი: ფილოლოგიის ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში)

საერთაშორისო ურთიერთობები/ International Relations (აკრედიტებული)

საერთაშორისო ურთიერთობები/International Relations (მისანიჭებელი ხარისხი: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი)

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, ფინანსები, მარკეტინგი) (აკრედიტებული)

ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, მენეჯმენტი.  მარკეტინგი)    

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი პროგრამა) (აკრედიტებული)

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)/ Business Administration (აკრედიტებული)

არქიტექტურა/Architecture

არქიტექტურა/Architecture (მისანიჭებელი ხარისხი: არქიტექტურის ბაკალავრი/ Bachelor of Architecture)

ფარმაცია (ინგლისურენოვანი) / Pharmacy

ფარმაცია/Pharmacy (მისანიჭებელი ხარისხი: ფარმაციის ბაკალავრი/Bachelor of Pharmacy)