აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

სადოქტორო სკოლა

სამართალი (კერძო სამართალი, სისხლის სამართალი, საჯარო სამართალი)

სამართალი (კერძო სამართალი, სისხლის  სამართალი, საჯარო სამართალი)

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)

ბიზნესის ადმინისტრირება  (მენეჯმენტი)/ Business Administration (management)