აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

სასერტიფიკატო პროგრამები

EEU Trainig Center

 EEU Trainig Center  

საგადასახადო სამართალი

კურსის ხელმძღვანელი - ზვიად როგავა პრაქტიკული სავარჯიშოებისა და ლექციების საშუალებით მსმენელები შეისწავლიან საგადასახადო სამართლის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებს, გამოიმუშავებენ შესაბამის უნარ-ჩვევებსა და...