აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

სტუდენტთა ელექტრონული სასწავლო ბაზა

სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ ელექტრონული სასწავლო ბაზით, სადაც პირადი მონაცემებისა და პაროლის შეყვანის შემდეგ ისინი შეძლებენ სტუდენტის პირადი გვერდის ნახვას და მის მართვას.

 

სტუდენტთა ელექტრონული სასწავლო ბაზა