აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

გამოცდების ცხრილები

2014–2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში I შუალედური გამოცდების აღდგენების ცხრილი

იურიდიული ფაკულტეტი  ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის პირველი შუალედური გამოცდების ცხრილები

იურიდიული ფაკულტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი გამოცდების ცხრილი

დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს დასკვნით გამოცდაზე ჩაჭრილ სტუდენტს, რომლიც შეფასებათა (სემესტრული და დასკვნითი გამოცდის) ჯამი 41ქულაზე მეტია  ან/და სტუდენტს, რომელის შეფასებათა ჯამი 41 ქულაზე მეტი და 51 ქულაზე...

2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის დამატებითი გამოცდების ცხრილი

დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს დასკვნით გამოცდაზე ჩაჭრილ სტუდენტს, რომლიც შეფასებათა (სემესტრული და დასკვნითი გამოცდის) ჯამი 41ქულაზე მეტია  ან/და სტუდენტს, რომელის შეფასებათა ჯამი 41 ქულაზე მეტი და 51 ქულაზე...

2013-1014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II შუალედური გამოცდების ცხრილი

2013-1014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II შუალედური გამოცდების ცხრილი   თარიღისაგანისაათი10 დეკემბერილათინური ენა11:30 – 13:3012 დეკემბერიინგლისური ენა12:30 – 14:3013 დეკემბერიგანათლების...

2013-1014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის იურიდიული ფაკულტეტის II შუალედური გამოცდების ცხრილი

2013-1014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის იურიდიული ფაკულტეტის II შუალედური გამოცდების ცხრილი  თარიღისაგანიჯგუფის #საათი9 დეკემბერისაკონსტიტუციო სამართალი500ა, 500ბ, 500გ, 500დ, 501ა, 500ბ10:00 – 12:00501გ, 501დ, 502ა, 502ბ, 502გ, 502დ, მობილობით გადმოსული...

2013-1014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის იურიდიული ფაკულტეტის I შუალედური გამოცდების ცხრილი საგანში აკადემიური წერა

2013-1014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის იურიდიული ფაკულტეტის I შუალედური გამოცდების ცხრილი საგანში აკადემიური წერა   საგანი თარიღიჯგუფისაათი აკადემიური წერა15.11.2013500ბ, 500გ, 500დ, 502ა, 502ბ, 502გ14:00სთ.15.11.2013500ა, 501ა, 501ბ, 502დ, 501გ, 501დ16:00სთ.

2013-1014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის იურიდიული ფაკულტეტის I შუალედური გამოცდების ცხრილი

თარიღისაგანიჯგუფის #საათი28 ოქტომბერისაკონსტიტუციო სამართალი500ა, 500ბ, 500გ, 500დ, 501ა, 501ბ10:00 – 12:00501გ, 501დ, 502ა, 502ბ, 502გ, 502დ, მობილობით გადმოსული სტუდენტები12:30 – 14:3029 ოქტომბერილათინური ენა500ა, 500ბ, 500გ, 500დ, 501ა, 501ბ10:00 – 12:00501გ, 501დ, 502ა, 502ბ, 502გ, 502დ12:30 – 14:3030...

2013-1014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I შუალედური გამოცდების ცხრილი

თარიღისაგანისაათი29 ოქტომბერილათინური ენა10:00 – 12:0030 ოქტომბერიპრეზენტაციისა და მოდერაციის უნარჩვევები10:00 – 12:0031 ოქტომბერიინგლისური ენა10:00 – 12:001 ნოემბერიგანათლების მენეჯმენტი10:00 – 12:0015 ნოემბერი მსოფლიო ცივილიზაციის...

2013-1014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I შუალედური გამოცდების ცხრილი

შ უ ა ლ ე დ უ რ ი    გ ა მ ო ც დ ე ბ ი ს   გ ა ნ რ ი გ ი 11.11-2013-16.11.2013   სასწავლო კურსები   დამსწრეები დღე დრო აუდიტორია 1. ეკონომიკის პრინციპები     ორშაბათი 11.11.2013 15:00 16:00 11,12,13 2. ინგლისური...

2014–2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დამატებითი გამოცდების ცხრილი

2014–2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დამატებითი გამოცდების ცხრილი