აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

2015–2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები

უკან

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

განათლების კვლევებისა და ადმინისტრიტების სამაგისტრო პროგრამა

ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამა