აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები!

უკან

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

განათლების კვლევებისა და ადმინისტრიტების სამაგისტრო პროგრამა

ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა