აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ბრძანებები

რექტორის ბრძანება №01–12/04 იურიდიულ ფაკულტეტზე პედაგოგთა მოწვევის შესახებ

  №01–12/04                                            ...

რექტორის ბრძანება №01–13/03 ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების შესახებ

  №01-13/03                                                                                                    08.10.2012      ბრძანება ევრაზიის დამოუკიდებელ სასწავლო უნივერსიტეტში ბიზნესის...

რექტორის ბრძანება №01-13/02 სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

  №01-13/02                                                                                 28.09.2012  ბრძანება ევრაზიის დამოუკიდებელ სასწავლო უნივერსიტეტში ბიზნესის ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის...

რექტორის ბრძანება №01-13/01 სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

  №01-13/01                                                                              19.09.2012    ბრძანება ევრაზიის დამოუკიდებელ სასწავლო უნივერსიტეტში ბიზნესის ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის...

რექტორის ბრძანება №01-08/18 დამატებითი მობილობის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის განსაზღვრის შესახებ

  №0108/18                                                                                                           18.09.2012   ბრძანება   ევრაზიის დამოუკიდებელ  სასწავლო უნივერსიტეტში...

რექტორის ბრძანება №01-08/17 რექტორის 2012 წლის15ივლისის N01–08/13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

     N01–08/17                                                                          5.09.2012     ევრაზიის დამოუკიდებელ  სასწავლო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში...