აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები 

  • ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, მენეჯმენტი,მარკეტინგი) - 2250 ლარი;
  • არქიტექტურის საბაკალავრო საგანმანათლებლო  პროგრამა  -  2250 ლარი
  • ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი) - 4000 დოლარი, საქართველოს მოქალაქეებისთვის – 6900 ლარი;

 

სამაგისტრო პროგრამები 

  • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა -  3000 ლარი
  • ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამა (HR)   -  3000 ლარი
  • აგრობიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა -  3000 ლარი 

შენიშვნა: 2017–18 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის ყველა სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის საფასური განისაზღვრება 2500 ლარი.

 

სადოქტორო სკოლა 

  • ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტი)  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა -  2500 ლარი

 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია TBC, VTB და ,,საქართველოს ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში, ასევე ფეიბოქსის აპარატებიდან (NOVA, TBC Pay),

იხილეთ რეკვიზიტები:

– ,,საქართველოს ბანკის'' რეკვიზიტები:
ს/კ: 400028849 
ბანკის კოდი BAGAGE22; 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE59BG0000000697402200

– TBC ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: TBCBGE22 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE39TB7999936020100002

– VTB ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: UGEBGE22
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE19VT6600000088263608