აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ინჟინერიის ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამა 

არქიტექტურა/Architecture – 2250 ლარი

 

სამაგისტრო პროგრამა 

ურბანული დაგეგმარება – 2500 ლარი

 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია TBC, VTB და ,,საქართველოს ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში, ასევე ფეიბოქსის აპარატებიდან (NOVA, TBC Pay),
 

იხილეთ რეკვიზიტები:

– ,,საქართველოს ბანკის'' რეკვიზიტები:
ს/კ: 400028849 
ბანკის კოდი BAGAGE22; 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE59BG0000000697402200

– TBC ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: TBCBGE22 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE39TB7999936020100002

– VTB ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: UGEBGE22
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE19VT6600000088263608