აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

იურიდიული ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამა 

  • სამართლის  საბაკალავრო  პროგრამა   (კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი, საერთაშორისო სამართალი) - 2380 ლარი

 

სამაგისტრო პროგრამები

  • სამართალის სამაგისტრო პროგრამა (კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი)  - 2500 ლარი
  • საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა - 2500   ლარი.

 

სადოქტორო სკოლა

  • სამართალის სადოქტორო   პროგრამა  (კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი)      - 3000 ლარი

 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია TBC, VTB და ,,საქართველოს ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში, ასევე ფეიბოქსის აპარატებიდან (NOVA, TBC Pay),
 

იხილეთ რეკვიზიტები:

– ,,საქართველოს ბანკის'' რეკვიზიტები:
ს/კ: 400028849 
ბანკის კოდი BAGAGE22; 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE59BG0000000697402200

– TBC ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: TBCBGE22 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE39TB7999936020100002

– VTB ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: UGEBGE22
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE19VT6600000088263608