აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

სწავლის საფასური 2017 წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის

საბაკალავრო პროგრამები:

 • სამართლი (კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი, საერთაშორისო სამართალი) - 2250 ლარი
 • ინგლისური ფილოლოგია - 2250 ლარი
 • საერთაშორისო ურთიერთობები - 2250 ლარი
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი) - 2250 ლარი
 • არქიტექტურა - 2250 ლარი
 • ფარმაცია (ინგლისურენოვანი) – 3500 აშშ დოლარი ეკვივალენტი ლარებში
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი) – 4000 აშშ დოლარი ეკვივალენტი ლარებში – უცხო ქვეყნის მოქალაეებისთვის, 6900 ლარი – საქართველოს მოქალაქეებისთვის;

 

 

სამაგისტრო პროგრამები:

 • სამართალი (კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი)  - 2500 ლარი
 • საჯარო მმართველობა - 2500   ლარი.
 • განათლების კვლევები და ადმინისტრირება – 2500 ლარი.
 • ადამიანური რესურსების მართვა – 2500 ლარი
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) – 2500 ლარი
 • აგრობიზნესის მენეჯმენტი – 2500 ლარი
 • ურბანული დაგეგმარება – 2500 ლარი

 

 

სადოქტორო პროგრამები:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)  – 2500 ლარი
 • სამართალი (კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი)  - 3000 ლარი

 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია TBC, VTB და ,,საქართველოს ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში, ასევე ფეიბოქსის აპარატებიდან (NOVA, TBC Pay),
 

იხილეთ რეკვიზიტები:

– ,,საქართველოს ბანკის'' რეკვიზიტები:
ს/კ: 400028849 
ბანკის კოდი BAGAGE22; 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE59BG0000000697402200

– TBC ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: TBCBGE22 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE39TB7999936020100002

– VTB ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: UGEBGE22
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE19VT6600000088263608