აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები 

  • ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა  - 2250 ლარი
  • საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა - 2250 ლარი

 

სამაგისტრო პროგრამა 

  • განათლების კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა -  3000 ლარი

შენიშვნა: 2017–18 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის ყველა სამაგისტრო პროგრამისთვის სწავლის საფასური განისაზღვრება 2500 ლარი;

 

მასწავლებლის მოსამზადებელი საგანმანთლებლო პროგრამა

  • ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი – 2150 ლარი;
  •  ინგლისური ენის მასწავლებელი – 2250 ლარი;

 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია TBC, VTB და ,,საქართველოს ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში, ასევე ფეიბოქსის აპარატებიდან (NOVA, TBC Pay),
 

იხილეთ რეკვიზიტები:

– ,,საქართველოს ბანკის'' რეკვიზიტები:
ს/კ: 400028849 
ბანკის კოდი BAGAGE22; 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE59BG0000000697402200

– TBC ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: TBCBGE22 
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE39TB7999936020100002

– VTB ბანკის რეკვიზიტები:
ს/კ 400028849
ბანკის კოდი: UGEBGE22
მიმღების დასახელება: შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ანგარიშის ნომერი: GE19VT6600000088263608